TCMP over genomen door Outdoor Inn

Beste leden,

 

Dinsdagavond 18 december is er een informatiebijeenkomst geweest op het TCMP (Maarsseveen). Als voormalig hurende vereniging worden we daar nog steeds voor uitgenodigd. Wij hadden daar een uitnodiging toe gekregen omdat het centrum per 2 januari 2013 een nieuwe eigenaar krijgt.

We hebben ervoor gekozen jullie hierover te informeren ná deze informatieavond, omdat het anders meer vragen zou geven dan antwoorden zou opleveren.

 

Graag informeer ik jullie bij dezen over wat gisteren is gecommuniceerd:

 

Harry Schiphorst had begin 2012 aangegeven dat hij het stichtingsbestuur van het TCMP een jaar lang de tijd zou geven om het centrum rendabel te maken.

Omdat dat niet succesvol gebleken is heeft hij het contract met de stichting per eind van het jaar opgezegd. Harry was bezig om het centrum te verkopen en werd benaderd door ” de buurman”, Maurice Andringa, directeur / eigenaar van Inn Style en Outdoor Inn.

Waar in eerste instantie ook gesproken werd over gezamenlijke belangen monde dit uiteindelijk uit in de verkoop van het centrum.

Harry wil van harte benadrukken dat hij steeds het belang van het kunnen blijven duiken, voorop heeft gesteld.

 

Maurice Andringa heeft verder het verhaal vervolgd;

Met het Outdoor Inn/ Inn Style centrum voorzien zij in zakelijke evenementen met een recreatieve invulling. Je kunt hun website bekijken op http://www.outdoorinn.nl, http://www.innstyle.nl.

Aan de hand van een plattegrond heeft Maurice uitgelegd wat de plannen zijn.

De hoofdbestemming van het TCMP pand worden de zakelijke activiteiten, waardoor het merendeel van de kosten van het pand worden gedragen.

Hierdoor hoeven de duikers niet meer alleen de zware financiële lasten van het pand te dragen.

Het deel van het pand, waar je als het ware tegen aanloopt vanaf het parkeer terrein, gaat het duikgedeelte worden.

Maurice wil graag met een groep afgevaardigden van de duikverenigingen bij elkaar komen om te inventariseren wat de behoefte van ons duikers zijn, om te kijken hoe hij daar optimaal in tegemoet kan komen.

Maurice heeft aangegeven dat, volgens zijn voorlopige inventarisatie, de duikers de volgende behoeften hebben:

  • Onderwater
  • kleedruimte
  • Douche
  • Toilet
  • Lucht
  • instructie/trainingsruimte
  • en horeca voorzieningen

 

Kernwoorden voor het centrum worden Water, Natuur, Gezellig en Flexibel. T.a.v. flexibel wordt m.n. bedoeld dat ruimtes flexibel aan zijn te passen indien men met grotere groepen wat wil. Er werden wat impressie plaatje getoond, waaruit blijkt dat het een fraaie accommodatie zou moeten gaan worden.

De overdracht van het pand vindt 2 januari 2013 plaats en vanaf dat moment wordt het pand tot waarschijnlijk medio 2013 gesloten omdat ze dat fors willen verbouwen (bouwvergunningen, inspraak procedures, aannemers etc.) Hij maakt echter wel de indruk er vaart achter te willen zetten. Vooralsnog wordt het duikgebied ook vanaf 2 januari gesloten omdat de nieuwe eigenaar eerst wil dat hij formeel wordt gevrijwaard van, voor hem onbekende, verantwoordelijkheden m.b.t. het duiken. Een oproep is gedaan naar de verenigingen dit met elkaar formeel dusdanig te regelen, dat hij weet dat dit goed is afgedekt. Als dat in orde is, kan er weer gedoken worden.

Het is de bedoeling dat onder de leiding van Paul van de Heuvel, voorzitter van duikvereniging Nautilus, een groep met afgevaardigden wordt samengesteld om de wensen van de verenigingen helder te krijgen. In deze groep zitten 1 á 2 personen per vereniging. Dit gaat om zowel duiktechnisch als ook facilitaire zaken van het centrum.

Dit is de informatie die bekend is en dus ook erg veel vragen oproept en open eindjes heeft. Een deel van de antwoorden zullen in de loop van de tijd ontstaan. De indruk is echter een positieve, dat er een luisterend oor is naar onze wensen en de suggestie wordt gewekt dat wij niet tegen erg commerciële prijzen van, bijvoorbeeld, de horeca gebruik hoeven te maken. Maurice wil de duikers ook graag als klanten hebben en ook het waterschap en het recreatieschap vinden “het blijven duiken” van groot belang.

Concluderend kunnen we stellen dat het duidelijk was dat het centrum niet op deze voet door kon gaan. Het lijkt zeer positief dat er een nieuwe eigenaar is die er een mooi en gezellig centrum van wil maken, die de duikers ter wille wil zijn en ook zegt bereid te zijn naar onze wensen te luisteren en hopelijk zo goed mogelijk in te vullen.

 

Ik hoop jullie allemaal voldoende te hebben geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen rond het TCMP

Eddy Roos

 

Delen