Contributie


Opleidingskosten en contributie
Contributie is voor 2021 maar € 200,00
Leren duiken bij Aqua-Holic is goedkoop in vergelijking met commerciële organisaties. Het lidmaatschap bedraagt in het jaar 2021 voor nieuwe leden € 330,00.
Bij dit bedrag is inbegrepen:

 • Inschrijving en verzekering NOB.
 • Lidmaatschap Aqua-Holic.
 • Opleiding 1* t/m 3* brevet.
 • Duikmateriaal tijdens 1* opleiding.
 • Cursusboek 1* NOB.
 • NOB Logboek.
 • Tweemaandelijks NOB Magazine.
Na het eerste kalenderjaar betaal je net als bij iedere andere vereniging, de normale contributie. Voor opleidingen in de hierop volgende jaren worden in principe geen verdere kosten in rekening gebracht. (behoudens aanschaf lesmateriaal)
De contributie voor bestaande leden bedraagt in 2021 € 220,00
Inbegrepen items zijn:

 • Vrije toegang tot het clubhuis op donderdagavond.
 • Vrije conditietraining op donderdagavond in het zwembad.
 • Vrij gebruik van vulstation voor duikflessen.
 • Lidmaatschap en verzekering NOB.
 • Vrij gebruik informatiedienst NOB.
 • Faciliteiten zoals de nieuwsgroep.
 • Tweemaandelijks NOB magazine.