Hemelvaartsduik

Op 9 mei, hemelvaartdag, gaan we weer onze jaarlijkse Hemelvaartsduik maken.
Ditmaal gaan we duiken bij restaurant Vork en Mes in Hoofddorp.
We verzamelen daar om 14.00 uur.

Na de duik gaan we naar het clubhuis voor een Amerikaanse BBQ.

Heb je geen zin, of kan je niet duiken, alleen de BBQ is natuurlijk ook goed. (wel je eigen vlees meenemen, Wij zorgen voor de kolen en de BBQ’s

Delen