Actievoorwaarden ‘Win een duikweekend’

Deelname aan de actie:

 

• Meedoen aan de actie ’Win een verzorgd duikweekend’ kan door het invullen van het actie-kaartje ’Win een verzorgd duikweekend’.
• Uit de deelnemers zal duikvereniging Aqua-Holic willekeurig, door middel van een trekking, de prijswinnaars selecteren.
• De trekking vindt plaats op een door duikvereniging Aqua-Holic bepaald moment
• De winnaars worden bekend gemaakt op een door de vereniging te bepalen moment
• Deelname is eenmalig en strikt persoonlijk
• Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Inzendingen zijn alleen geldig wanneer zij binnen de door de vereniging genoemde actieperiode worden ontvangen. duikvereniging Aqua-Holic is vrij om inzendingen die na voornoemde datum worden ontvangen af te wijzen.
• Het uitreiken van de prijzen kan als P.R.-moment worden gebruikt. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden gaat de deelnemer ook akkoord met het gebruik van een foto waar hij of zij op afgebeeld staat.

Over de prijs / prijzen:

• De prijs bestaat uit de deelnamekosten van deelname aan een – door Aqua-Holic voor eigen leden – georganiseerd post-pasen of post-pinksteren duikweekend in Zeeland. Dit weekend vindt plaats op een door de vereniging te bepalen moment en plaats.
• De prijs wordt uitsluitend uitgereikt aan de deelnemer wanneer hij of zij bij Aqua-Holic deelneemt aan een duikopleiding, dan wel na zijn of haar opleiding bij Aqua-Holic is geslaagd voor het 1-sters duikbrevet.
• Duikvereniging Aqua-Holic behoudt zich het recht voor om een prijs, met opgaaf van redenen, niet aan een deelnemer uit te keren.

Diversen

• De gegevens die de winnaar heeft ingeleverd, zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal in acht worden genomen.
• De verstrekte e-mail adressen kunnen door duikvereniging Aqua-Holic ingezet worden voor het versturen van informatie over de duikvereniging.
• Deelnemers dienen minimaal 16 jaar of ouder te zijn.
• Bestaande leden van de duikvereniging zijn van deelname uitgesloten.
• Deelname houdt in, dat de deelnemer akkoord is met deze actievoorwaarden en de inhoud van deze bepalingen, evenals met alle beslissingen die het bestuur van de vereniging verplicht zijn te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.
• duikvereniging Aqua-Holic en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
• De actievoorwaarden en alle andere informatie betreffende de actie ’Win een verzorgd duikweekend’ staan vermeld op de website van duikvereniging Aqua-Holic.
• Heeft u vragen of opmerkingen over deze actie? Stuurt u in dat geval een e-mail aan info@aquaholic.nl. U ontvangt binnen twee weken bericht.
———————